Informējam, ka Latvijas Lūgšanu tīkls dievkalpojumos dod iespēju cilvēkiem ziedot, atbalstot Dieva darbu Latvijā.